Konzerviranje i restauriranje

Uključuje standardne klasične metode uz korištenje novih postupaka i inovativnih tehnika kako bismo što kvalitetnije konzervirali i restaurirali građu.
Restauracija započinje mehaničkim uklanjanjem nečistoća, mrlja i raznih nedostataka na podlozi nosioca umjetnine. Na mjestima gdje su dijelovi materijala uništeni, izgriženi od strane bioloških nametnika ili vremenom propali, nadodaju se novi. U tu svrhu koriste se razne vrste japanskog papira. Ovisno o kategoriji oštećenja predlažu se restauratorski postupci koji su za svaku jedinicu drugog tipa.
Bitno je napomenuti da knjiga, grafika ili crtež ne može izgledati kao nov nakon restauracije jer se mora sačuvati povijesni izgled knjige ili koje druge umjetnine, što i jest smjernica restauratorske struke…
Konzervacija je proces u kojem se zaustavljaju degradacijski procesi koji oštećuju građu